مواد شیمیایی مرک

تیترازول پتاسیم تیوسیانات 0.05 مولار

تیترازول پتاسیم تیوسیانات 0.05 مولار با فرمول شیمیایی KSCN و جرم مولکولی 97.18 و شماره کد کاتالوگ تیترازول پتاسیم تیوسیانات 0.05 مولار رومیل V6824 است.

 تیوسیانات پتاسیم می تواند به عنوان یک معرف تحلیلی، در سنتز آنتی بیوتیک ها و سایر محصولات دارویی، و در آبکاری فلزات و سطوح استفاده شود.

تیترازول پتاسیم تیوسیانات 0.05 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول پتاسیم تیوسیانات 0.05 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول پتاسیم تیوسیانات 0.05 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V6824 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V6824 و دریافت قیمت تیترازول پتاسیم تیوسیانات 0.05 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول پتاسیم تیوسیانات 0.05 مولار  اقدام نمایید.


Potassium Thiocyanate 0.05M PrimAg‑TvR
KSCN MW 97.18
Nominal concentration 0.05M (0.05N) ±0.5% @ 20°C
KSCN 4.859 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V6824M
2½LT V6824L
5LT V6824K
10LT V6824Jمحصولات پیشنهادی :