مواد شیمیایی مرک

تترا بوتیل آمونیوم فسفات SpR جهت استفاده HPLC

تترا بوتیل آمونیوم فسفات ( HPLC ) با خلوصیت 98 % و با فرمول شیمیایی CH3(CH2)3-4N.H2PO4 دارای جرم مولکولي 339/46 , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 0-97-5574 و شماره کد کاتالوگ تترا بوتیل آمونیوم فسفات رومیل IP454 است .

تترا بوتیل آمونیوم فسفات SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز تترا بوتیل آمونیوم فسفات SpR جهت استفاده HPLC و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای تترا بوتیل آمونیوم فسفات SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP454 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : IP454 و دریافت قیمت تترا بوتیل آمونیوم فسفات SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Tetrabutylammonium Phosphate SpR
(Tetrabutylammonium di-Hydrogen Phosphate)
[CH3(CH2)3]4N.H2PO4 MW 339.46 CAS [5574-97-0]
Assay >98%
UV: 254nm >96%
UV measured as 0.005M solution in water
Application: HPLC as ion-pair reagent for acidic compounds

5g IP454X
25g IP454V
100g IP454S
1KG IP454M


  • CAS number و CAT number چیست و چه تفاوتی بـا هم دارند؟
  • برگه آنـالیز ( CoA ) و برگه شرایط نــگهداری ( MSDS ) چــیست ؟

محصولات پیشنهادی :