مواد شیمیایی مرک

دودسیل تری متیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC

دودسیل تری متیل آمونیوم بروماید ( HPLC ) با خلوصیت 98 % و با فرمول شیمیایی CH3(CH2)11N(CH3)3.Br دارای جرم مولکولي 308/35 , شماره کد بین الملل ( Cas Namber ) آن 4-94-1119 و شماره کد کاتالوگ دودسیل تری متیل آمونیوم بروماید رومیل IP412 است.

دودسیل تری متیل آمونیوم بروماید یک نمک آمونیوم چهارتایی کاتیونی است. این نمک در یک محلول آبی به عنوان محلول لیز کننده در نظر گرفته شده برای استفاده تشخیصی آزمایشگاهی و طراحی شده برای گلبول های قرمز و برای تعیین هموگلوبین در شمارنده های سلول های خونی پزشکی استفاده می شود.

دودسیل تری متیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز دودسیل تری متیل آمونیوم بروماید و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای دودسیل تری متیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP412 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 44239 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـرای خرید این کالا به شماره کد : IP412 و دریافت قیمت دودسیل تری متیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Dodecyltrimethylammonium Bromide SpR
CH3(CH2)11N(CH3)3.Br MW 308.35 CAS [1119-94-4]
Assay >98%
UV: 254nm >90%
UV measured as 0.1M solution in water
Application: HPLC as ion-pair reagent for acidic compounds

25g IP412V
Dgr H:301-315-319-335-410
P:273-302+352-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :