مواد شیمیایی مرک

فرمیک اسید SpR جهت استفاده HPLC

فرمیک اسید ( HPLC ) با خلوصیت 98 % و با فرمول شیمیایی HCOOH دارای جرم مولکولي 46/03 , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 6-18-64 و شماره کد کاتالوگ اسید فرمیک رومیل HA353 است.

در خصوص قیمت فروش و خرید فرمیک اسید حتما در هنگام سفارش به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت فرمیک اسید در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. در صورتیکه شما برای استفاده آنالیز آزمایشگاهی می خواهید از این فرمیک اسید استفاده کنید برای خلوصیت 90 درصد بایستی کد  A9349 یا برای خلوصیت 98 درصد کد A9353 را سفارش دهید.

فرمیک اسید SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز فرمیک اسید  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای فرمیک اسید SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : HA353 در کمپانی Sigma - Aldrich آمریکا شماره کد 695076 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : HA353 و دریافت قیمت فرمیک اسید SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Formic Acid SpR
HCOOH MW 46.03 FP 8.3°C BP 100.6°C d 1.22 CAS [64-18-6]
Assay >98% Residue <0.0001%
UV (0.1% aqueous): 225nm <20%; 235nm <50%; 240nm <80%; 250nm <95%; 260-400nm <99%
Fluorescence (0.1% aqueous, as quinine): 254nm <1 ppb; 365nm <1 ppb
Suitability for HPLC passes test
Suitability for LC-MS passes test
Trace ionic impurities (0.1% aqueous):
Ag, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn <10 ppb each
Al, Ca <25 ppb each
Na <50 ppb
Application: HPLC as buffer reagent, LC-MS as additive, Molecular Biology

100ml 500ml 1LT
Dgr H:226-290-314
P:210-280c-301+330+331-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :