مواد شیمیایی مرک

آمونیاک SpR جهت استفاده HPLC

 

آمونیاک SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز آمونیاک SpR جهت استفاده HPLC و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای آمونیاک SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : HB059 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : HB059 و دریافت قیمت آمونیاک SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Ammonia solution SpR
(Ammonium Hydroxide solution)
NH3 MW 17.03 d 0.92 CAS [1336-21-6]
Assay 20-22% Residue <0.0002%
UV (0.1% aqueous): 225nm >20%; 235nm >50%; 240nm >80%; 250nm >95%; 260-400nm >99%
Fluorescence (0.1% aqueous, as quinine): 254nm <1 ppb; 365nm <1 ppb
Suitability for HPLC passes test
Suitability for LC-MS passes test
Trace ionic impurities (0.1% aqueous):
Ag, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn <10 ppb each
Al, Ca <25 ppb each
Na <50 ppb
Application: HPLC as buffer reagent, LC-MS as additive, Molecular Biology

50ml HB059T
100ml HB059S
Dgr H:314-335
P:280c-301+330+331-304+340-305+351+338-309+310


 

 


محصولات پیشنهادی :