مواد شیمیایی مرک

دی اوکتیل سولفو سوکسینات سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

دی اوکتیل سولفو سوکسینات سدیم سالت با خلوصیت 98 %  و با فرمول شیمیایی C20H37O7S.Na دارای جرم مولکولی 444.56 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 7-11-577 و شماره کد کاتالوگ دی اوکتیل سولفو سوکسینات سدیم سالت روميل IP226 می باشد.

دی اوکتیل سولفو سوکسینات سدیم سالت به عنوان یک سورفکتانت، عامل مرطوب کننده و در تشخیص الکتروفورز استروژن های طبیعی و مصنوعی استفاده می شود. همچنین در داروها، لوازم آرایشی، صنایع غذایی کاربرد دارد.

دی اوکتیل سولفو سوکسینات سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز دی اوکتیل سولفو سوکسینات سدیم سالت و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای دی اوکتیل سولفو سوکسینات سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP226 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 323586 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : IP226 و دریافت قیمت دی اوکتیل سولفو سوکسینات سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Dioctyl Sulphosuccinate sodium salt SpR
(Sodium Dioctylsulphosuccinate)
C20H37O7S.Na MW 444.56 CAS [577-11-7]
Assay >98%
UV: 254nm >95%
UV measured as 0.005M solution in water
Application: HPLC as ion-pair reagent for basic compounds

25g IP226V
100g IP226S
1KG IP226M
Dgr H:302-315-318
P:280-305+351+338محصولات پیشنهادی :