مواد شیمیایی مرک

تترا اتیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC

تترا اتیل آمونیوم بروماید ( HPLC ) با خلوصیت 98 % و با فرمول شیمیایی CH3CH2-4N.Br دارای جرم مولکولي 210/16 , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 0-91-71 و شماره کد کاتالوگ تترا اتیل آمونیوم برومایدرومیل IP402 است .

تترا اتیل آمونیوم بروماید به عنوان منبع یون تترا اتیل آمونیوم در مطالعات فارماکولوژیک و فیزیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفته است، همچنین در سنتز شیمیایی آلی نیز استفاده می شود. در اکثر مواقع به عنوان کاتالیزور انتقال فاز دارویی استفاده می شود.

تترا اتیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز تترا اتیل آمونیوم بروماید و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای تترا اتیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP402 در کمپانی Sigma Aldeich آمریکا شماره کد 140023 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : IP402 و دریافت قیمت تترا اتیل آمونیوم بروماید SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Tetraethylammonium Bromide SpR
(CH3CH2)4N.Br MW 210.16 CAS [71-91-0]
Assay >98%
UV: 254nm >95%
UV measured as 0.1M solution in water
Application: HPLC as ion-pair reagent for acidic compounds

25g IP402V
Wng H:315-319-335
P:261d-305+351+338محصولات پیشنهادی :