مواد شیمیایی مرک

هگزان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

هگزان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت با فرمول شیمیایی CH3(CH2)5SO3.Na دارای جرم مولکولی 188.22 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 3-45-2832  و شماره کد کاتالوگ هگزان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت روميل IP206 می باشد.

هگزان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت یک ترکیب با کیفیت بالا است که در کروماتوگرافی جفت یونی استفاده می شود. معمولاً به عنوان یک افزودنی فاز متحرک برای بهبود شکل پیک، افزایش جداسازی و افزایش کارایی فرآیند کروماتوگرافی استفاده می شود.

 

هگزان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز هگزان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای هگزان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP206 در کمپانی Merck آلمان شماره کد 118305 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : IP206 و دریافت قیمت هگزان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Hexane-1-sulphonic Acid sodium salt SpR
(Sodium n-Hexyl-1-sulphonate)
CH3(CH2)5SO3.Na MW 188.22 CAS [2832-45-3]
Assay >98%
UV: 200nm >96%
UV measured as 0.005M solution in water
Application: HPLC as ion-pair reagent for basic compounds

5g IP206X
25g IP206V
100g IP206S
1KG IP206Mمحصولات پیشنهادی :