مواد شیمیایی مرک

استاندارد آمونیوم - Ammonium 1000 ppm

استاندارد آمونیوم با فرمول شیمیایی NH4 دارای جرم مولکولی 18.04 و شماره کد کاتالوگ استاندارد آمونیوم روميل E3NH می باشد.

آمونیوم یک ماده شیمیایی خورنده و سمی است که در صنعت برای بسیاری از فرآیندها از جمله تولید داروها استفاده می شود. آمونیاک در ساخت اسید نیتریک، خاکستر سودا، رنگ‌ها و داروهایی مانند داروهای سولفا، ویتامین‌ها و لوازم آرایشی استفاده می‌شود.

استاندارد آمونیوم

جهت دريافت برگه آنالیز استاندارد آمونیوم و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


Ammonium 1000 ppm

E3NH4#

NH4 FW 18.04
1000 ppm as NH4
Solute: (NH4)2SO4
Matrix: H2O
Application: IC and ISE calibration
ISO 17034 accredited SI-traceable

100ml E3NH4#S
500ml E3NH4#P


 مشابه کالای استاندارد آمونیوم از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : E3NH در کمپانی Merck شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بــرای خرید ایـن کالا بـه شـــماره کـد : E3NH و دریافت استاندارد آمونیوم از شرکت ROMIL انگلستان هـم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Water UpS
ultra lc
H2O MW 18.02 FP 0.0°C BP 100.0°C d 1.00 CAS [7732-18-5]
Residue <0.00005%
Resistivity (at time of manufacture) >18 MOhm @ 25°C
pH (at time of manufacture) 5.5-8.0 @ 25°C
TOC (at time of manufacture) <10 ppb
Gradient Use Test: 205nm <0.002 AU; 254nm <0.0005 AU
Baseline drift <0.02 AU @ 205nm
Suitability for LC-MS passes test
Trace ionic impurities:
Ag, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn <10 ppb each
Al, Ca <25 ppb each
Na <50 ppb
Filtered to 0.2 micron
Application: HPLC critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT H949M
2½LT H949Lمحصولات پیشنهادی :