مواد شیمیایی مرک

استاندارد آدپتیک - Adipate 1000 ppm

استاندارد آدپتیک با فرمول شیمیایی C4H8(COO)2 دارای جرم مولکولی 144.13 و شماره کد کاتالوگ استاندارد آدپتیک روميل E3ADI می باشد.

دی ایزوپروپیل آدیپات یا C12H22O4 یک ترکیب شیمیایی متعلق به گروه عاملی استرهای اسید آدیپیک و ایزوپروپانول است. دی ایزوپروپیل آدیپات یک مایع بی رنگ یا زرد است که به عنوان طعم دهنده و خوشبو کننده در صنایع غذایی و در ساخت لوازم آرایشی و دارویی استفاده می شود.

استاندارد آدپتیک

جهت دريافت برگه آنالیز استاندارد آدپتیک و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


Adipate 1000 ppm

E3ADI#

C4H8(COO)2 FW 144.13
1000 ppm as C4H8(COO)2
Solute: C4H8(COOH)2
Matrix: H2O
Application: IC and ISE calibration
ISO 17034 accredited SI-traceable

100ml E3ADI#S
500ml E3ADI#P


 مشابه کالای استاندارد آدپتیک از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : E3ADI در کمپانی Merck شماره کد 109972 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بــرای خرید ایـن کالا بـه شـــماره کـد : E3ADI و دریافت استاندارد آدپتیک از شرکت ROMIL انگلستان هـم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Water UpS
ultra lc
H2O MW 18.02 FP 0.0°C BP 100.0°C d 1.00 CAS [7732-18-5]
Residue <0.00005%
Resistivity (at time of manufacture) >18 MOhm @ 25°C
pH (at time of manufacture) 5.5-8.0 @ 25°C
TOC (at time of manufacture) <10 ppb
Gradient Use Test: 205nm <0.002 AU; 254nm <0.0005 AU
Baseline drift <0.02 AU @ 205nm
Suitability for LC-MS passes test
Trace ionic impurities:
Ag, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn <10 ppb each
Al, Ca <25 ppb each
Na <50 ppb
Filtered to 0.2 micron
Application: HPLC critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT H949M
2½LT H949Lمحصولات پیشنهادی :