مواد شیمیایی مرک

تیترازول باریم هیدروکسید 0.05 مولار

تیترازول باریم هیدروکسید 0.05 مولار با فرمول شیمیایی Ba(OH)2 و با جرم مولکولی 171.34 و شماره کد کاتالوگ تیترازول باریم هیدروکسید 0.05 مولار رومیل V1279  است.

باریم هیدروکسید این ماده به عنوان یک افزودنی همه منظوره برای روان کننده ها و گریس ها استفاده می شود. سایر کاربردهای صنعتی برای هیدروکسید باریم شامل تولید شکر، صابون سازی، صابون سازی چربی، ذوب سیلیکات ها و سنتز شیمیایی سایر ترکیبات باریم و ترکیبات آلی است.

تیترازول باریم هیدروکسید 0.05 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیرازول باریم هیدروکسید 0.05 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول باریم هیدروکسید 0.05 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V1279 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V1279 و دریافت قیمت تیترازول باریم هیدروکسید 0.05 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول باریم هیدروکسید 0.05 مولار- اقدام نمایید.


Barium Hydroxide 0.05M PrimAg‑TvR
Ba(OH)2 MW 171.34
Nominal concentration 0.05M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
Ba(OH)2 8.567 g/LT
Manufactured and filled under N2.
Protect from atmospheric CO2.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V1279M
2½LT V1279Lمحصولات پیشنهادی :