مواد شیمیایی مرک

تیترازول اسید سولفوریک 0.25 مولار

تیترازول اسید سولفوریک 0.25 مولار با فرمول شیمیایی H2SO4  و جرم مولکولی 98.07 و شماره کد کاتاوگ تیترازول اسید سولفوریک 0.25 مولار رومیل V6812 است.


سولفوریک اسید، یک اسید بسیار غلیظ و قدرتمند، کاربردهایی در تولید دارو، به ویژه در تولید مواد شیمیایی مختلف و مواد واسطه ای پیدا می کند. در واکنش‌های استری‌سازی، فرآیندهای آب‌گیری و به‌عنوان کاتالیزور در برخی تبدیل‌های شیمیایی به کار می‌رود.

تیترازول اسید سولفوریک 0.25 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول اسید سولفوریک 0.25 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول اسید سولفوریک 0.25 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V6812 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V6812 و دریافت قیمت تیترازول اسید سولفوریک 0.25 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول اسید سولفوریک 0.25 مولار اقدام نمایید.


Sulphuric Acid 0.25M PrimAg‑TvR
H2SO4 MW 98.07
Nominal concentration 0.25M (0.5N) ±0.5% @ 20°C
H2SO4 24.52 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V6812M
2½LT V6812L
5LT V6812K
10LT V6812Jمحصولات پیشنهادی :