مواد شیمیایی مرک

تیترازول هیدروکلریک اسید 4 مولار

تیترازول هیدروکلریک اسید 4 مولار با فرمول شیمیایی HCl و جرم مولکولی 36.46 و شماره کد کاتالوگ تیترازون هیدروکلریک اسید 4 مولار رومیل V3736 است.

اسید هیدروکلریک یک اسید قوی و خورنده است که به طور گسترده در صنعت داروسازی استفاده می شود. نقش اصلی آن در تصفیه و استخراج مواد فعال دارویی است. هیدروکلراید در واکنش‌های اسید-باز برای تبدیل ترکیبات آلی به شکل نمک استفاده می‌شود و باعث می‌شود که آنها در آب حل شوند.

تیترازول هیدروکلریک اسید 4 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول هیدروکلریک اسید 4 مولار   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول هیدروکلریک اسید 4 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V3736 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V3736 و دریافت قیمت تیترازول هیدروکلریک اسید 4 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول هیدروفلوریک اسید 4 مولار  اقدام نمایید.


Hydrochloric Acid 4M PrimAg‑TvR
HCl MW 36.46
Nominal concentration 4M (4N) ±0.5% @ 20°C
HCl 145.8 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V3736M
2½LT V3736L
5LT V3736K
10LT V3736J
Wng H:290-315-319-335
P:302+352-305+351+338محصولات پیشنهادی :