مواد شیمیایی مرک

تیترازول کلسیم کلرید 1 مولار

تیترازول کلسیم کلرید 1 مولار با فرمول شمیایی CaCl2 و با جم مولکولی 110.99 و شماره کد کاتالوگ تیترازول کلسیم کلرید 1 مولار رومیل V2182 است.

کلسیم کلرید علاوه بر این مصارف، کلرید کلسیم در فرآیندهای تولیدی مختلف از جمله در تولید منسوجات، کاغذ و مواد دارویی نیز استفاده می شود. همچنین به عنوان یک خشک کننده استفاده می شود و به جذب رطوبت از هوا و سایر مواد کمک می کند، که در صنایعی که کنترل رطوبت ضروری است بسیار مهم است.

تیترازول کلسیم کلرید 1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول کلسیم کلرید 1 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول کلسیم کلرید 1 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V2182 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V2182 و دریافت قیمت تیترازول کلسیم کلرید 1 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول کلسیم کلرید 1 مولار  اقدام نمایید.


Calcium Chloride 1M PrimAg‑TvR
CaCl2 MW 110.99
Nominal concentration 1M (2N) ±0.5% @ 20°C
CaCl2 111.0 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V2182M
2½LT V2182L
5LT V2182K
10LT V2182Jمحصولات پیشنهادی :