مواد شیمیایی مرک

تیترازول برومات پتاسیم/برومید 0.05/0.1/0.2 نرمال

تیترازول برومات پتاسیم/برومید 0.05/0.1/0.2 نرمال  با فرمول شیمیایی KBrO3 و جرم مولکولی 167.01 و شماره کد کاتالوگ تیترازول برومات پتاسیم/برومید 0.05/0.1/0.2 نرمال رومیل C6482 است.

پتاسیم برومید یک نمک هالید است که معمولاً به عنوان یک داروی ضد تشنج افزودنی برای فنوباربیتال استفاده می شود، زمانی که فنوباربیتال بی اثر باشد یا به اندازه دلخواه مؤثر نباشد. همچنین ممکن است به شما اجازه دهد سطح دوز فنوباربیتال را کاهش دهید. پتاسیم بروماید نیز ممکن است در ابتدا به عنوان تنها داروی ضد تشنج استفاده شود.

تیترازول برومات پتاسیم/برومید 0.05/0.1/0.2 نرمال

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول برومات پتاسیم/برومید 0.05/0.1/0.2 نرمال   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول برومات پتاسیم/برومید 0.05/0.1/0.2 نرمال  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : C6482 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : C6482 و دریافت قیمتتیترازول برومات پتاسیم/برومید 0.05/0.1/0.2 نرمال از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول برومات پتاسیم/برومید 0.05/0.1/0.2 نرمال  اقدام نمایید.


Potassium Bromate/Bromide 0.05N/0.1N/0.2N PrimAg‑TvR
tri-concentrate
KBrO3 MW 167.01
0.833N (0.139M) nominal concentrate ±0.5% @ 20°C
KBrO3 23.20 g/LT
KBr 83 g/LT
Dilution of the vial contents with distilled water using class A glassware gives the following working strengths:
Dilute to 2.0LT yields 0.05N (0.0083M)
Dilute to 1.0LT yields 0.1N (0.0167M)
Dilute to 0.5LT yields 0.2N (0.0333M)
Application: Concentrate for volumetric titrimetry

6x120ml C6482Q
Dgr H:350
P:201-308+313محصولات پیشنهادی :