مواد شیمیایی مرک

تیترازول پتاسیم تیوسیانات 0.1 مولار

تیترازول پتاسیم تیوسیانات 0.1 مولار با فرمول شیمیایی KSCN و جرم مولکولی 97.18 و شماره کد کاتالوگ تیترازول پتاسیم تیوسیانات 0.1 مولار رومیل V7835 است.

تیوسیانات پتاسیم می تواند به عنوان یک معرف تحلیلی، در سنتز آنتی بیوتیک ها و سایر محصولات دارویی، و در آبکاری فلزات و سطوح استفاده شود.

تیترازول پتاسیم تیوسیانات 0.1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول پتاسیم تیوسیانات 0.1 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول پتاسیم تیوسیانات 0.1 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V7835 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V7835 و دریافت قیمت تیترازول پتاسیم تیوسیانات 0.1 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول پتاسیم تیوسیانات 0.1 مولار  اقدام نمایید.


Potassium Thiocyanate 0.1M PrimAg‑TvR
KSCN MW 97.18
Nominal concentration 0.1M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
KSCN 9.718 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V7835M
2½LT V7835L
5LT V7835K
10LT V7835Jمحصولات پیشنهادی :