مواد شیمیایی مرک

اتیل استات خشک Hi-Dry جهت استفاده مولکولی

 

اتیل استات خشک Hi-Dry جهت استفاده مولکولی

جهت دريافت برگه آنالیز اتیل استات خشک Hi-Dry جهت استفاده مولکولی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای اتیل استات خشک Hi-Dry جهت استفاده مولکولی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : F8346 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : F8346 و دریافت قیمت اتیل استات خشک Hi-Dry جهت استفاده مولکولی از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Ethyl Acetate Hi‑Dry
over molecular sieve
CH3COOC2H5 MW 88.11 BP 77.1°C d 0.90 CAS [141-78-6]
Assay >99.9% Water <0.0025%
Contains molecular sieve.

100ml F8346S
500ml F8346P
1LT F8346M
2½LT F8346L
Dgr H:225-319-336-EUH066
P:210-233-240-305+351+338-403+235


 

 


محصولات پیشنهادی :