مواد شیمیایی مرک

آمونیوم فرمات SpR جهت استفاده HPLC

آمونیوم فرمات ( HPLC ) با خلوصیت 98 % و با فرمول شیمیایی HCOONH4 داراي جرم مولکولي 63/06 , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 2-69-540 و شماره کد کاتالوگ آمونیوم فرمات رومیل HR305 است .

آمونیوم فرمات به عنوان یک بافر در کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) استفاده می شود و برای استفاده در کروماتوگرافی مایع  طیف سنجی جرمی (LC/MS) مناسب است. آمونیوم فرمات به عنوان یک معرف آزمایشگاهی استفاده می شود.

آمونیوم فرمات SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز آمونیوم فرمات و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای آمونیوم فرمات SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : HR305 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 798568 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : HR305 و دریافت قیمت آمونیوم فرمات SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Ammonium Formate SpR
HCOONH4 MW 63.06 d 1.26 CAS [540-69-2]
Assay >98%
UV (0.1% aqueous): 215nm >10%; 225nm >50%; 230nm >80%; 240nm >95%; 245-400nm >99%
Fluorescence (0.1% aqueous, as quinine): 254nm <1 ppb; 365nm <1 ppb
Suitability for HPLC passes test
Suitability for LC-MS passes test
Chloride <0.0005%
Sulphate <0.005%
Trace ionic impurities (0.1% aqueous):
Ag, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn <10 ppb each
Al, Ca <25 ppb each
Na <50 ppb
Deliquescent, hygroscopic. Replace cap promptly after use.
Application: HPLC as buffer reagent, LC-MS as additive

100g HR305S
500g HR305P
Wng H:315-319-335
P:261d-305+351+338محصولات پیشنهادی :