مواد شیمیایی مرک

تترا اتیل آمونیوم هیدروژن سولفات SpR جهت استفاده HPLC

تترا اتیل آمونیوم هیدروژن سولفات ( HPLC ) با خلوصیت 99 % و با فرمول شیمیایی CH3CH2-4N.HSO4 دارای جرم مولکولي 227/32 , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 5-13-16873 و شماره کد کاتالوگ تترا اتیل آمونیوم هیدروژن سولفات رومیل IP452 است .

تترا اتیل آمونیوم هیدروژن می تواند به عنوان یک واسطه واکنشی باشد به طور مثال در سنتز فلورسین و سایر رنگ های فلورسنت مورد استفاده قرار میگیرد. ماهیت واکنشی این ترکیب آن را برای تولید موادی مانند DNA، RNA، پروتئین ها و پلی ساکاریدهای حاوی نیتروژن آن را مفید می کند.

 

تترا اتیل آمونیوم هیدروژن سولفات SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز تترا اتیل آمونیوم هیدروژن سولفات و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای تترا اتیل آمونیوم هیدروژن سولفات SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP452 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 86626 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : IP452 و دریافت قیمت تترا اتیل آمونیوم هیدروژن سولفات SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Tetraethylammonium Hydrogen Sulphate SpR
(CH3CH2)4N.HSO4 MW 227.32 CAS [16873-13-5]
Assay >99%
UV: 220nm >90%
UV measured as 0.005M solution in water
Application: HPLC as ion-pair reagent for acidic compounds

5g IP452X
Wng H:315-319-335
P:261d-305+351+338محصولات پیشنهادی :