مواد شیمیایی مرک

پنتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

پنتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت با فرمول شیمیایی CH3(CH2)4SO3.Na دارای جرم مولکولی 174.21 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 3-49-22767 و شماره کد کاتالوگ پنتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت روميل IP205 می باشد.

از موارد استفاده پنتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت کار با سیستم کروماتوگرافی می باشد. نام دیگر این ماده شیمیایی 1 پنتا سولفونیک اسید سدیم سالت است.

پنتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز پنتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای پنتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP205 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 76955 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : IP205 و دریافت قیمت پنتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Pentane-1-sulphonic Acid sodium salt SpR
(Sodium n-Pentyl-1-sulphonate)
CH3(CH2)4SO3.Na MW 174.21 CAS [22767-49-3]
Assay >98%
UV: 200nm >96%
UV measured as 0.005M solution in water
Application: HPLC as ion-pair reagent for basic compounds

5g IP205X
25g IP205V
100g IP205S
1KG IP205Mمحصولات پیشنهادی :