مواد شیمیایی مرک

تیترازول هیامین 0.004 مولار - هایامین

تیترازول هیامین 0.004 مولار با فرمول شیمایی C27H42NO2Cl و جرم مولکولی 448.08 و شماره کد کاتالوگ تیترازول هیامین 0.004 مولار رومیل V7846 است.

هیامین یک ماده شوینده کاتیونی بنزتونیم کلرید است. الکترود انتخابی یونی غشایی برای کاتیون هیامین پیشنهاد شده است. جذب آن در سطوح خاک بررسی شده است. به دلیل دارا بودن سورفکتانت ضد میکروبی و کاتیونی، در لوازم آرایشی و شامپوها کاربرد فراوانی دارد.

تیترازول هیامین 0.004 مولار - هایامین

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول هیامین 0.004 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول هیامین 0.004 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V7846 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : V7846 و دریافت قیمت تیترازول هیامین 0.004 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول هیامین 0.004 مولار اقدام نمایید.


Hyamine 1622 0.004M PrimAg‑TvR
(Benzethonium Chloride 0.004M)
C27H42NO2Cl MW 448.08
Nominal concentration 0.004M
C27H42NO2Cl 1.792 g/LT
Calibrate by titration with Sodium Dodecyl Sulphate immediately before each use.
Application: Determination of anionic surfactants

1LT V7846M
2½LT V7846L
Wng H:315-319-411
P:273-302+352-305+351+338محصولات پیشنهادی :