مواد شیمیایی مرک

تیرازول آمونیاک 5 مولار

تیرازول آمونیاک 5 مولار با فرمول شیمیایی NH3 با جرم مولکولی 85.15 و شماره کد کاتالوگ تیرازول آمونیاک 5 مولار رومیل V1205 است.

آمونیاک یک ماده شیمیایی خورنده و سمی است که در صنعت برای بسیاری از فرآیندها از جمله تولید داروها استفاده می شود. آمونیاک در ساخت اسید نیتریک، خاکستر سودا، رنگ‌ها و داروهایی مانند داروهای سولفا، ویتامین‌ها و لوازم آرایشی استفاده می‌شود.

تیرازول آمونیاک 5 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول آمونیاک 5مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیرازول آمونیاک 5 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V1205 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V1205 و دریافت قیمت تیرازول آمونیاک 5 مولاراز شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول آمونیاک 5 مول اقدام نمایید.


Ammonia 5M PrimAg‑TvR
in ethanol/water 69:31
NH3 MW 17.03
Nominal concentration 5M (5N) ±0.5% @ 20°C
NH3 85.15 g/LT
Solvent: CH3CH2OH/H2O 69:31 v/v
Application: Reagent for volumetric titrimetry

2½LT V1205L
Dgr H:225-314-335
P:210-280c-304+340-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :