مواد شیمیایی مرک

تیترازول هیدروکلریک اسید 0.05/0.1/0.2 مولار

تیترازول هیدروکلریک اسید 0.05/0.1/0.2 مولار با فرمول شیمیایی HCl و جرم مولکولی 36.46 و شماره کد کاتالوگ تیترازول هیدروکلریک اسید 0.05/0.1/0.2 مولار رومیل C4832 است.

اسید هیدروکلریک یک اسید قوی و خورنده است که به طور گسترده در صنعت داروسازی استفاده می شود. نقش اصلی آن در تصفیه و استخراج مواد فعال دارویی است. هیدروکلراید در واکنش‌های اسید-باز برای تبدیل ترکیبات آلی به شکل نمک استفاده می‌شود و باعث می‌شود که آنها در آب حل شوند.

تیترازول هیدروکلریک اسید 0.05/0.1/0.2 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول اسید هیدروکلریک و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول هیدروکلریک اسید 0.05/0.1/0.2 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : C4832 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــرای خرید ایـــن کالا به شماره کد : C4832 و دریافت قیمت تیترازول هیدروکلریک اسید 0.05/0.1/0.2 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید هیدروکلریک اسید اقدام نمایید.


Hydrochloric Acid 0.05M/0.1M/0.2M PrimAg‑TvR
tri-concentrate
HCl MW 36.46
1M (1N) nominal concentrate ±0.5% @ 20°C
HCl 36.46 g/LT
Dilution of the vial contents with distilled water using class A glassware gives the following working strengths:
Dilute to 2.0LT yields 0.05M (0.05N)
Dilute to 1.0LT yields 0.1M (0.1N)
Dilute to 0.5LT yields 0.2M (0.2N)
Application: Concentrate for volumetric titrimetry

6x100ml C4832Q
Wng H:290محصولات پیشنهادی :