مواد شیمیایی مرک

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.01 مولار

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.01 مولار با فرمول شیمیایی KOH و جرم مولکولی 56.11 و شماره کد کاتالوگ تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.01 مولار رومیل V6850 است.

تیترازول هیدروکسید پتاسیم در کودها، باتری ها، صابون ها و مواد شوینده، شیشه های مخصوص و سایر عملیات صنعتی کاربرد دارد. همچنین به عنوان یک واسطه شیمیایی برای رنگ ها، داروها و مواد شیمیایی عکاسی عمل می کند.

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.01 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.01 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.01 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V6850 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : V6850 و دریافت قیمت تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.01 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.01 مولار  اقدام نمایید.


Potassium Hydroxide 0.01M PrimAg‑TvR
in propan-2-ol
KOH MW 56.11
Nominal concentration 0.01M (0.01N) ±0.5% @ 20°C
KOH 0.5611 g/LT
Solvent: (CH3)2CHOH
K2CO3 (at time of manufacture) not detected
Protect from atmospheric CO2.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V6850M
2½LT V6850L
Dgr H:225-319-336
P:210-233-305+351+338محصولات پیشنهادی :