مواد شیمیایی مرک

تیترازول سدیم دودسیل سولفات 0.004 مولار

تیترازول سدیم دودسیل سولفات 0.004 مولار با فرمول شیمیایی CH3(CH2)11OSO3.Na و جرم مولکولی 288.38 و شماره کد کاتالوگ تیترازول سدیم دودسیل سولفات 0.004 مولار رومیل V7104 است.

تیترازول سدیم دودسیل سولفات کشش سطحی محلول های آبی را کاهش می دهد و به عنوان امولسیفایر چربی، عامل مرطوب کننده و شوینده در لوازم آرایشی، دارویی و خمیر دندان استفاده می شود. همچنین در کرم ها و خمیرها برای پخش مناسب مواد و به عنوان ابزار تحقیقاتی در بیوشیمی پروتئین استفاده می شود. همچنین دارای فعالیت میکروبی است.

تیترازول سدیم دودسیل سولفات 0.004 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول سدیم دودسیل سولفات 0.004 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول سدیم دودسیل سولفات 0.004 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V7104 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V7104 و دریافت قیمتتیترازول سدیم دودسیل سولفات 0.004 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول سدیم دودسیل سولفات 0.004 مولار اقدام نمایید.


Sodium Dodecyl Sulphate 0.004M PrimAg‑TvR
(Sodium Lauryl Sulphate 0.004M)
CH3(CH2)11OSO3.Na MW 288.38
Nominal concentration 0.004M ±0.5% @ 20°C
CH3(CH2)11OSO3.Na 1.154 g/LT
Store at 15-25°C.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V7104M
2½LT V7104Lمحصولات پیشنهادی :