تیترازول اسید هیدروکلریک

تیترازول اسید هیدروکلریک 1 مولار

تیترازول اسید هیدروکلریک 1 مولار با فرمول شیمیایی HCl و جرم مولکولی 36.46 و شماره کد کاتالوگ تیترازول اسید هیدروکلریک 1 مولار رومیل V9532 است.

اسید هیدروکلریک یک اسید قوی و خورنده است که به طور گسترده در صنعت داروسازی استفاده می شود. نقش اصلی آن در تصفیه و استخراج مواد فعال دارویی است. هیدروکلراید در واکنش‌های اسید-باز برای تبدیل ترکیبات آلی به شکل نمک استفاده می‌شود و باعث می‌شود که آنها در آب حل شوند.

تیترازول اسید هیدروکلریک 1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول  اسید هیدروکلریک 1 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول اسید هیدروکلریک 1 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V9532 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : V9532 و دریافت قیمت تیترازول اسید هیدروکلریک 1 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول اسید هیدروکلریک 1 مولار اقدام نمایید.


Hydrochloric Acid 1M PrimAg‑TvR
high accuracy
HCl MW 36.46
Nominal concentration 1M (1N) ±0.01% @ 20°C
HCl 36.460 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V9532M
2½LT V9532L
Wng H:290محصولات پیشنهادی :