مواد شیمیایی مرک

تیترازول سدیم هیدروکسید 0.05 مولار

تیترازول سدیم هیدروکسید 0.05 مولار با فرمول شیمیایی NaOH و جرم مولکولی 40.00 و شماره کد کاتالوگ تیترازول سدیم هیدروکسید 0.05 مولار رومیل V3573 است.

هیدروکسید سدیم برای کمک به تولید انواع داروها و محصولات دارویی، از مسکن‌های معمولی مانند آسپرین گرفته تا داروهای ضد انعقاد که می‌توانند به جلوگیری از لخته شدن خون و داروهای کاهش دهنده کلسترول کمک کنند، استفاده می‌شود.

تیترازول سدیم هیدروکسید 0.05 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول سدیم هیدروکسید 0.05 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول سدیم هیدروکسید 0.05 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V3573 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V3573 و دریافت قیمت تیترازول سدیم هیدروکسید 0.05 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول سدیم هیدروکسید 0.05 مولار اقدام نمایید.


Sodium Hydroxide 0.05M PrimAg‑TvR
NaOH MW 40.00
Nominal concentration 0.05M (0.05N) ±0.5% @ 20°C
NaOH 2.000 g/LT
Na2CO3 (at time of manufacture) not detected
Protect from atmospheric CO2.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V3573M
2½LT V3573L
5LT V3573K
10LT V3573Jمحصولات پیشنهادی :