مواد شیمیایی مرک

تیترازول ید 0.0236 مولار

تیترازول ید 0.0236 مولار با فرمول شیمیایی I2 و جرم مولکولی 253.81 و شماره کد کاتالوگ تیترازول ید 0.0236 مولار رومیل V3292 است.

ید یکی از اجزای مکمل های غذایی است که برای ضدعفونی نیز استفاده می شود. ید معمولاً به عنوان یک ضد عفونی کننده برای بریدگی ها و ساییدگی های جزئی استفاده می شود و از عفونت هایی که ممکن است در اثر زخم های آلوده ایجاد شود، جلوگیری می کند. علاوه بر این، ید در درمان بیماری فیبروکیستیک مورد مطالعه قرار گرفته است

تیترازول ید 0.0236 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول ید 0.0236 مولار   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول ید 0.0236 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V3292 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V3292 و دریافت قیمت تیترازول ید 0.0236 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیرازول ید 0.0236 مولار  اقدام نمایید.


Iodine 0.0236M PrimAg‑TvR
I2 MW 253.81
Nominal concentration 0.0236M (0.0473N) ±0.5% @ 20°C
I2 5.990 g/LT
KI 57 g/LT
Store in dark.
Application: ASTM Iodine absorption number test

1LT V3292M
2½LT V3292L
Dgr H:372-401
P:260v-264-273-314محصولات پیشنهادی :