مواد شیمیایی مرک

تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.025 نرمال

تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.025 نرمال با فرمول شیمیایی   MW 294.18 و جرم مولکولی 294.18 و شماره کد کاتالوگ تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.025 نرمال V4482 است.

 دی پتاسیم اسید کرومات. ترکیبی که دارای کریستال های نارنجی مایل به قرمز روشن است و در رنگرزی، رنگ آمیزی، دباغی چرم، به عنوان سفید کننده، اکسید کننده، دپلاریز کننده سلول های خشک و غیره استفاده می شود.

تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.025 نرمال

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.025N   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.025 نرمال از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V4482 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V4482 و دریافت قیمت تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.025 نرمال  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.025N  اقدام نمایید.


Potassium Dichromate 0.025N PrimAg‑TvR
K2Cr2O7 MW 294.18
Nominal concentration 0.025N (0.004167M) ±0.5% @ 20°C
K2Cr2O7 1.226 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V4482M
2½LT V4482L
5LT V4482K
10LT V4482J
Dgr H:350-340-360FD-334-317-413
P:201-273-280g-302+352-304+341-308+313محصولات پیشنهادی :