مواد شیمیایی مرک

متانول فوق خالص گاز کروماتوگرافی GC-MS

متانول گرید GC-MS با خلوصیت 99/9 % و با فرمول شیمیایی CH3OH داراي جرم مولکولي 32/04 , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 1-56-67 و شماره کد کاتالوگ متانول گرید آناليز رومیل H415 است.

جهت دریافت اطلاعات در خصوص متانول با گرید HPLC به شماره کد H409 کليک کنید. جهت دریافت اطلاعات در خصوص متانول با گرید Gradient HPLC , GC , UV به شماره کد H410 کليک کنید. جهت دریافت اطلاعات در خصوص متانول با گرید UPLC به شماره کد H411 کليک کنید. شرکت ROMIL محدوده‌های خلوص فوق‌العاده خود را با طرح و رنگ برچسب جدید ارائه کرده است. رنگ بنفش از دیرباز نشان دهنده سلطنت ، تخیل ، خرد و خلاقیت است. این انتخاب برای نشان دادن بالاترین سطح خلوص شیمیایی ما در گروه مواد ROMIL Ultra Purity است.

متانول UPS- ULTRA GC

جهت دريافت برگه آنالیز متانول ultra gc-UPS و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای متانولultra gc-UPS از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H415 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H415 و دریافت قیمت متانولultra gc-UPS از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Methanol UpS
ultra gc
(Methyl Alcohol)
CH3OH MW 32.04 BP 64.5°C d 0.79 CAS [67-56-1]
Assay >99.9% Water <0.02% Residue <0.0001%
Suitability for GC-FID passes test
Suitability for GC-ECD passes test
Suitability for GC-MS passes test
Application: GC critical low residue applications

2½LT H415L
Dgr H:225-301+311+331-370
P:210-280f-302+352-309+310-403+235محصولات پیشنهادی :