مواد شیمیایی مرک

تولوئن فوق خالص گاز کروماتوگرافی GC-MS

تولوئن ups

جهت دريافت برگه آنالیز تولوئن UpS و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای تولوئن UpS از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H772 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H772 و دریافت قیمت تولوئن UpS از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Toluene UpS
ultra gc
C6H5CH3 MW 92.14 BP 110.6°C d 0.87 CAS [108-88-3]
Assay >99.9% Water <0.01% Residue <0.0001%
Suitability for GC-FID passes test
Suitability for GC-ECD passes test
Suitability for GC-MS passes test
Application: GC critical low residue applications

2½LT H772L
Dgr H:225-304-315-336-361d-373
P:210-240-301+310-331-302+352-403+235


 

 


محصولات پیشنهادی :