مواد شیمیایی مرک

تولوئن فوق خالص گاز کروماتوگرافی GC-MS

تولوئن فوق خالص گاز کروماتوگرافی ( Toluene UpS ) دارای جرم مولکولی 92.14 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 3-88-108 و شماره کد کاتالوگ تتولوئن فوق خالص گاز کروماتوگرافی رومیل H772 است. نقطه جوش این ماده شیمیایی 110.6 درجه سانتیگراد می باشد. فرمول شیمیایی C6H5CH3 است.

تولوئن ups

جهت دريافت برگه آنالیز تولوئن UpS و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای تولوئن UpS از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H772 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H772 و دریافت قیمت تولوئن UpS از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تولوئن Ups اقدام نمایید.


Toluene UpS
ultra gc
C6H5CH3 MW 92.14 BP 110.6°C d 0.87 CAS [108-88-3]
Assay >99.9% Water <0.01% Residue <0.0001%
Suitability for GC-FID passes test
Suitability for GC-ECD passes test
Suitability for GC-MS passes test
Application: GC critical low residue applications

2½LT H772L
Dgr H:225-304-315-336-361d-373
P:210-240-301+310-331-302+352-403+235محصولات پیشنهادی :