مواد شیمیایی مرک

متانول فوق خالص کروماتوگرافی مایع LC-MS

متانول جهت استفاده در LC-MS با خلوصیت 99/9 % و با فرمول شیمیایی CH3OH داراي جرم مولکولي 32/04 , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 1-56-67 و شماره کد کاتالوگ متانول گرید آناليز رومیل H411 است.

در این متانول تست میزان جذب با دتکتور فلورسنت ( Fluorescence ) انجام شده که اعداد آن در 254 و 365 نانومتر کمتر از ppb 1 بوده است. میزان اسیدیته ( Acidity ) کمتر از 0.0003 meq/g و میزان قلیایی بودن ( Alkalinity ) کمتر از 0.0002 meq/g می باشد. از موارد مصرف متانول کد H411 در دستگاههای LC-MS می باشد .

شرکت ROMIL محدوده‌های خلوص فوق‌العاده خود را با طرح و رنگ برچسب جدید ارائه کرده است. رنگ بنفش از دیرباز نشان دهنده سلطنت ، تخیل ، خرد و خلاقیت است. این انتخاب برای نشان دادن بالاترین سطح خلوص شیمیایی ما در گروه مواد ROMIL Ultra Purity است.

متانول ULTRA LC

جهت دريافت برگه آنالیز متانول و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای متانول از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H411 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 103726 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـن کالا بـه شماره کـد : H411 و دریافت قیمت متانول از شرکت ROMIL انگلستان هـم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Methanol UpS
ultra lc
(Methyl Alcohol)
CH3OH MW 32.04 BP 64.5°C d 0.79 CAS [67-56-1]
Assay >99.9% Water <0.02% Residue <0.0001%
UV: 205nm >10%; 210nm >50%; 225nm >80%; 240nm >95%; 265-400nm >99%
Acidity <0.0003 meq/g
Alkalinity <0.0002 meq/g
Gradient Use Test: 230nm <0.002 AU; 254nm <0.002 AU
Baseline drift <0.02 @ 230nm
Fluorescence (as quinine): 254nm <1 ppb; 365nm <1 ppb
Suitability for LC-MS passes test
Trace ionic impurities:
Ag, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn <10 ppb each
Al, Ca <25 ppb each
Na <50 ppb
Application: HPLC critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT H411M
2½LT H411L
Dgr H:225-301+311+331-370
P:210-280f-302+352-309+310-403+235محصولات پیشنهادی :