مواد شیمیایی مرک

تیترازول اگزالیک اسید 0.05 مولار

تیترازول اگزالیک اسید 0.05 مولار با فرمول شیمیایی 2(COOH) و جرم مولکولی 90.03 و شماره کد کاتالوگ تیترازول اگزالیک اسید 0.05 مولار رومیل V0361 است.

اسید اگزالیک در داروسازی به منظور تصفیه یا رقیق سازی استفاده می شود. یکی دیگر از کاربردهای مهم اسید اگزالیک، ذوب خاک کمیاب است. اسید اگزالیک به عنوان ماده سفید کننده در صنایع نساجی و چوب استفاده می شود. اسید اگزالیک به عنوان زنگ زدا برای صنعت تصفیه فلزات و همچنین تصفیه آب نقش حیاتی دارد.

تیترازول اگزالیک اسید 0.05 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول اگزالیک اسید 0.05 مولار   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای اتیترازول اگزالیک اسید 0.05 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V0361 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V0361 و دریافت قیمت تیترازول اگزالیک اسید 0.05 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول اگزالیک اسید 0.05 مولار اقدام نمایید.


Oxalic Acid 0.05M PrimAg‑TvR
(COOH)2 MW 90.03
Nominal concentration 0.05M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
(COOH)2 4.502 g/LT
Protect from air.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V0361M
2½LT V0361L
5LT V0361K
10LT V0361Jمحصولات پیشنهادی :