تیترازول مواد شیمیایی

تیترازول کلرید سدیم 0.02 مولار

تیترازول کلرید سدیم 0.02 مولار با فرمول شیمیایی NaAsO2 و جرم مولکولی 129.91 و شماره کد کاتالوگ تیترازول کلرید سدیم 0.02 مولار رومیل V5367 است.

سدیم کلرید به طور گسترده در انواع محصولات دارویی برای تولید محلول های ایزوتونیک استفاده می شود. از آن در اسپری های معمولی سالین بینی، و در محلول ها یا شستشوی چشم استفاده می شود.

کلرید سدیم 0.02 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول کلرید سدیم 0.02 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول کلرید سدیم 0.02 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V5367 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید اين کالا به شماره کد : V5367 و دریافت قیمت تیترازول سدیم کلرید 0.02 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول کلرید سدیم 0.02 مولار اقدام نمایید.


Sodium Carbonate 0.02M PrimAg‑TvR
Na2CO3 MW 105.99
Nominal concentration 0.02M (0.04N) ±0.5% @ 20°C
Na2CO3 2.120 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V5367M
2½LT V5367L
5LT V5367K
10LT V5367Jمحصولات پیشنهادی :