مواد شیمیایی مرک

تیترازول ید 0.05 مولار

تیترازول ید 0.05 مولار با فرمول شیمیایی I2 و جرم مولکولی 253.81 و شماره کد کاتالوگ تیترازول ید 0.05 مولار رومیل V5056 است.

ید یکی از اجزای مکمل های غذایی است که برای ضدعفونی نیز استفاده می شود. ید معمولاً به عنوان یک ضد عفونی کننده برای بریدگی ها و ساییدگی های جزئی استفاده می شود و از عفونت هایی که ممکن است در اثر زخم های آلوده ایجاد شود، جلوگیری می کند. علاوه بر این، ید در درمان بیماری فیبروکیستیک مورد مطالعه قرار گرفته است

تیترازول ید 0.05 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول ید 0.05 مولار   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول ید 0.05 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V5056 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V5056 و دریافت قیمت تیترازول ید 0.05 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول ید 0.05 مولار  اقدام نمایید.


Iodine 0.05M PrimAg‑TvR
I2 MW 253.81
Nominal concentration 0.05M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
I2 12.69 g/LT
KI 20 g/LT
Store in dark.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V5056M
2½LT V5056L
Dgr H:372-401
P:260v-264-273-314محصولات پیشنهادی :