مواد شیمیایی مرک

تیترازول آمونیوم هیدروکسید 5 مولار

تیترازول آمونیوم هیدروکسید 5 مولار با فرمول شیمیایی NH4OH با جرم مولکولی 175.3 و شماره کد کاتالوگ تیترازول آمونیوم هیدروکسید 5 مولار رومیل V3297 است.

آمونیوم هیدروکسید در شیمی تجزیه برای تنظیم pH، در داروسازی برای فرمولاسیون دارو، و در ساخت محصولات مختلف حیاتی است.

تیترازول آمونیوم هیدروکسید 5 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول آمونیوم هیدروکسید 5 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول آمونیوم هیدروکسید 5 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V3297 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V3297 و دریافت قیمت تیترازول آمونیوم هیدروکسید 5 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول آمونیوم هیدروکسید 5 مولار اقدام نمایید.


Ammonium Hydroxide 5M PrimAg‑TvR
NH4OH MW 35.05
Nominal concentration 5M (5N) ±0.5% @ 20°C
NH4OH 175.3 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V3297M
2½LT V3297L
Dgr H:314-335
P:280c-301+330+331-304+340-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :