مواد شیمیایی مرک

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.035 مولار

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.035 مولار با فرمول شیمیایی KMnO4 و جرم مولکولی 158.03و شماره کد کاتالوگ تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.035 مولار رومیل V6563 است.

پرمنگنات پتاسیم یک عامل اکسید کننده قوی با کاربردهای فراوان به عنوان ضدعفونی کننده، علف کش و عامل سفید کننده است. در صنعت داروسازی، پرمنگنات پتاسیم یک عامل ضد میکروبی در تولید دارو است.

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.035 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.035 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای پرمنگنات پتاسیم 0.035Mتیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.035 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V6563 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V6563 و دریافت قیمت تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.035 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.035 مولار  اقدام نمایید.


Potassium Permanganate 0.035M PrimAg‑TvR
KMnO4 MW 158.03
Nominal concentration 0.035M (0.175N) ±0.5% @ 20°C
KMnO4 5.531 g/LT
Store in dark.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V6563M
2½LT V6563L
H:412
P:273محصولات پیشنهادی :