مواد شیمیایی مرک

تیترازول پتاسیم یدات 0.1 نرمال

تیترازول پتاسیم یدات 0.1 نرمال  با فرمول شیمیایی KIO3 و جرم مولکولی 214.00 و شماره کد کاتالوگ تیترازول پتاسیم یدات 0.1 نرمال رومیل V4217 است.

پتاسیم یدید یک ترکیب شیمیایی است که می تواند برای محافظت از غده تیروئید در برابر آسیب احتمالی تشعشع ناشی از ید رادیواکتیو استفاده شود. برخی از شرایط اضطراری رادیولوژیکی ممکن است مقادیر زیادی ید رادیواکتیو را در محیط آزاد کنند.

تیترازول پتاسیم یدات 0.1 نرمال

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول پتاسیم یدات 0.1 نرمال و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول پتاسیم یدات 0.1 نرمال  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V4217 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V4217 و دریافت قیمت تیترازول پتاسیم یدات 0.1 نرمال  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول پتاسیم یدات 0.1 نرمال  اقدام نمایید.


Potassium Iodate 0.1N PrimAg‑TvR
KIO3 MW 214.00
Nominal concentration 0.1N (0.0167M) ±0.5% @ 20°C
KIO3 3.574 g/LT
Stabiliser: HgCl2 10 ppm
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V4217M
2½LT V4217L
5LT V4217K
10LT V4217Jمحصولات پیشنهادی :