مواد شیمیایی مرک

تیترازول نیترات نقره 0.001 مولار

تیترازول نیترات نقره 0.001 مولار با فرمول شیمیایی AgNO3 و جرم مولکولی 169.87 و شماره کد کاتالوگ تیترازول نیترات نقره 0.001 مولار رومیل V6529 است.

نیترات نقره به عنوان یک عامل سوزاننده، ضد عفونی کننده و قابض استفاده می شود. یون نقره توسط کلرید در مایعات بافتی رسوب می کند، به طوری که به راحتی نفوذ نمی کند.

تیترازول نیترات نقره 0.001 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول نیترات نقره  0.001 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول نیترات نقره 0.001 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V6529 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V6529 و دریافت قیمت تیترازول نیترات نقره 0.001 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول نیترات نقره 0.001 مولار  اقدام نمایید.


Silver Nitrate 0.001M PrimAg‑TvR
in propan-2-ol/water 90:10
AgNO3 MW 169.87
Nominal concentration 0.001M (0.001N) ±0.5% @ 20°C
AgNO3 0.1699 g/LT
Solvent: (CH3)2CHOH/H2O 90:10 v/v
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V6529M
2½LT V6529L
Dgr H:225-319-336
P:210-233-305+351+338محصولات پیشنهادی :