مواد شیمیایی مرک

تیترازول نیترات نقره 0.0282 مولار

تیترازول نیترات نقره 0.0282 مولار با فرمول شیمیایی AgNO3 و جرم مولکولی 169.87 و شماره کد کاتالوگ تیترازول نیترات نقره 0.0282 مولار رومیل V5331 است.

نیترات نقره به عنوان یک عامل سوزاننده، ضد عفونی کننده و قابض استفاده می شود. یون نقره توسط کلرید در مایعات بافتی رسوب می کند، به طوری که به راحتی نفوذ نمی کند.

تیترازول نیترات نقره 0.0282 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول نیترات نقره 0.0282 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول نیترات نقره 0.0282 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V5331 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V5331 و دریافت قیمت تیترازول نیترات نقره 0.0282 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول نیترات نقره 0.0282 مولار  اقدام نمایید.


Silver Nitrate 0.0282M PrimAg‑TvR
1 ml = 1 mg Cl-
AgNO3 MW 169.87
Nominal concentration 0.0282M (0.0282N) ±0.5% @ 20°C
AgNO3 4.790 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V5331M
2½LT V5331L
10LT V5331J
Wng H:315-319-411
P:273-302+352-305+351+338محصولات پیشنهادی :