مواد شیمیایی مرک

تیترازول کلسیم کلرید 0.25 مولار

تیترازول کلسیم کلرید 0.25 مولار با فرمول شیمیایی CaCl2 و با جرم مولکولی 110.99و شماره کد کاتالوگ تیترازول کلسیم کلرید 0.25 مولار رومیل V3191 است.

سولفات سریم در شیمی تجزیه برای تیتراسیون ردوکس، اغلب همراه با یک نشانگر ردوکس استفاده می شود. یک ترکیب مرتبط سولفات آمونیوم سریک است. حلالیت در متان سولفونیک اسید تقریباً 10 برابر مقدار قابل حصول در محلول های سولفات اسیدی است.

تیترازول کلسیم کلرید 0.25 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز  تیترازول کلسیم کلرید 0.25 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول کلسیم کلرید 0.25 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V3191 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V3191 و دریافت قیمت تیترازول کلسیم کلرید 0.25 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید  تیترازول کلسیم کلرید 0.25 مولار اقدام نمایید.


Calcium Chloride 0.25M PrimAg‑TvR
CaCl2 MW 110.99
Nominal concentration 0.25M (0.5N) ±0.5% @ 20°C
CaCl2 27.75 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V3191M
2½LT V3191L
5LT V3191K
10LT V3191Jمحصولات پیشنهادی :