مواد شیمیایی مرک

تیترازول نیترات نقره 1 مولار

تیترازول نیترات نقره 1 مولار با فرمول شیمیایی AgNO3 و جرم مولکولی 169.87 و شماره کد کاتالوگ تیترازول نیترات نقره 1 مولار رومیل V6752 است.

نیترات نقره به عنوان یک عامل سوزاننده، ضد عفونی کننده و قابض استفاده می شود. یون نقره توسط کلرید در مایعات بافتی رسوب می کند، به طوری که به راحتی نفوذ نمی کند.

تیترازول نیترات نقره 1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول نیترات نقره 1 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول نیترات نقره 1 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V6752 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شـــماره کد : V6752 و دریافت قیمت نیترات نقره 1M  از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول نیترات نقره 1 مولار  اقدام نمایید.


Silver Nitrate 1M PrimAg‑TvR
AgNO3 MW 169.87
Nominal concentration 1M (1N) ±0.5% @ 20°C
AgNO3 169.9 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

500ml V6752P
1LT V6752M
2½LT V6752L
Dgr H:314-410
P:273-280c-301+330+331-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :