مواد شیمیایی مرک

تیترازول پتاسیم متوکسید 0.1 مولار

تیترازول پتاسیم متوکسید 0.1 مولار با فرمول شیمیایی CH3OK  و جرم مولکولی 70.14 و شماره کد کاتالوگ تیترازول پتاسیم متوکسید 0.1 مولار رومیل V5248 است.

پتاسیم متوکسید یک ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی است. این یک جامد سفید رنگ است که بسیار واکنش پذیر است و در درجه اول به عنوان یک پایه قوی و کاتالیزور در واکنش های شیمیایی مختلف استفاده می شود. معمولاً در تولید داروها، مواد شیمیایی کشاورزی، رنگ‌ها و سایر کاربردهای صنعتی استفاده می‌شود.

تیترازول پتاسیم متوکسید 0.1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول پتاسیم متوکسید 0.1 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول پتاسیم متوکسید 0.1 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V5248 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V5248 و دریافت قیمت تیترازول پتاسیم متوکسید 0.1 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول پتاسیم متوکسید 0.1 مولار  اقدام نمایید.


Potassium Methoxide 0.1M PrimAg‑TvR
in toluene/methanol 83:17
CH3OK FW 70.14
Nominal concentration 0.1M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
CH3OK 7.014 g/LT
Solvent: C6H5CH3/CH3OH 83:17 v/v
Protect from atmospheric CO2.
Application: Determination of weak carboxylic acids and their anhydrides, amides, imides and sulphonamides

500ml V5248P
Dgr H:225-302+312+332-304-315-336-361d-370
P:210-240-280f-301+310-302+352-309+310-403-235محصولات پیشنهادی :