مواد شیمیایی مرک

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مولار

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مولار با فرمول شیمیایی KOH و جرم مولکولی 56.11 و شماره کد کاتالوگ تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مولار رومیل V3528 است.

تیترازول هیدروکسید پتاسیم در کودها، باتری ها، صابون ها و مواد شوینده، شیشه های مخصوص و سایر عملیات صنعتی کاربرد دارد. همچنین به عنوان یک واسطه شیمیایی برای رنگ ها، داروها و مواد شیمیایی عکاسی عمل می کند.

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V3528 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V3528 و دریافت قیمت تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مولار  اقدام نمایید.


Potassium Hydroxide 0.1M PrimAg‑TvR
in methanol
KOH MW 56.11
Nominal concentration 0.1M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
KOH 5.611 g/LT
Solvent: CH3OH
K2CO3 (at time of manufacture) not detected
Protect from atmospheric CO2.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V3528M
2½LT V3528L
Dgr H:225-301+311+331-315-319-370
P:210-280f-302+352-305+351+338-309+310-403+235محصولات پیشنهادی :