تیترازول 1

تیترازول نیترات نقره 0/1 مولار TvR جهت استفاده تیتراسیون حجمی

تیترازول نیترات نقره 0/1 مولار با فرمول شیمیایی AgNO3 دارای جرم مولکولي 169/87 و شماره کد کاتالوگ تیترازول نیترات نقره 0/1 مولار رومیل V6666 است.

نیترات نقره به عنوان یک عامل سوزاننده، ضد عفونی کننده و قابض استفاده می شود. یون نقره توسط کلرید در مایعات بافتی رسوب می کند، به طوری که به راحتی نفوذ نمی کند.

تیترازول نیترات نقره 0/1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول نیترات نقره  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای تیترازول نیترات نقره 0/1 مولار جهت استفاده تیتراسیون حجمی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V6666 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V6666 و دریافت قیمت نیترات نقره 0/1 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هـم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Silver Nitrate 0.1M PrimAg‑TvR
AgNO3 MW 169.87
Nominal concentration 0.1M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
AgNO3 16.99 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V6666M
2½LT V6666L
10LT V6666
Wng H:315-319-411
P:273-302+352-305+351+338محصولات پیشنهادی :