مواد شیمیایی مرک

تیترازول ید 0.025 مولار

تیترازول ید 0.025 مولار با فرمول شیمیایی I2 و جرم مولکولی 253.81 و شماره کد کاتالوگ تیترازول ید 0.025 مولار رومیل V5337 است.

ید یکی از اجزای مکمل های غذایی است که برای ضدعفونی نیز استفاده می شود. ید معمولاً به عنوان یک ضد عفونی کننده برای بریدگی ها و ساییدگی های جزئی استفاده می شود و از عفونت هایی که ممکن است در اثر زخم های آلوده ایجاد شود، جلوگیری می کند. علاوه بر این، ید در درمان بیماری فیبروکیستیک مورد مطالعه قرار گرفته است

تیترازول ید 0.025 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول ید 0.025 مولار   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول ید 0.025 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V5337 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V5337 و دریافت قیمت تیترازول ید 0.025 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول ید 0.025 مولار  اقدام نمایید.


Iodine 0.025M PrimAg‑TvR
I2 MW 253.81
Nominal concentration 0.025M (0.05N) ±0.5% @ 20°C
I2 6.345 g/LT
KI 10 g/LT
Store in dark.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V5337M
2½LT V5337L
Dgr H:372-401
P:260v-264-273-314محصولات پیشنهادی :