مواد شیمیایی مرک

تیترازول کلرید سدیم 1 مولار

تیترازول کلرید سدیم 1 مولار با فرمول شیمیایی NaCl و جرم مولکولی 58.44 و شماره کد کاتالوگ تیترازول کلرید سدیم 1 مولار رومیل V3445 است.

سولفات سدیم عاملی است که برای پاکسازی روده قبل از کولونوسکوپی یا آزمایش اشعه ایکس باریم انما استفاده می شود.کلرید سدیم انیدروز شکل بی آب و نمک سدیم اسید سولفوریک است. سولفات سدیم بدون آب در آب جدا می شود تا یون های سدیم و یون های سولفات را فراهم کند.

تیترازول کلرید سدیم 1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول کلرید سدیم 1 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول کلرید سدیم 1 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V3445 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V3445 و دریافت قیمت تیترازول کلرید سدیم 1 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول کلرید سدیم 1 مولار اقدام نمایید.


Sodium Chloride 1M PrimAg‑TvR
NaCl MW 58.44
Nominal concentration 1M (1N) ±0.5% @ 20°C
NaCl 58.44 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V3445Mمحصولات پیشنهادی :