مواد شیمیایی مرک

استاندارد اورانیوم - Uranium 1000 ppm

استاندارد اورانیوم با فرمول شیمیایی U دارای جرم مولکولی 238.03 و شماره کد کاتالوگ استاندارد اورانیوم روميل E3U می باشد.

از اورانیوم کاربردهای خاصی در پزشکی وجود دارد. می توان از آن در درمان انواع سرطان ها، ایدز و انواع خاصی از کم خونی استفاده کرد. علاوه بر اینها، آن را به عنوان یک عامل آنتی بیوتیکی نیز می شناسند که برای از بین بردن باکتری ها استفاده می شود.

استاندارد اورانیوم

جهت دريافت برگه آنالیز استاندارد اورانیوم و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


Uranium 1000 ppm

E3U#

U AW 238.03
1000 ppm as U
Solute: UO2(NO3)2.6H2O
Matrix: HNO3 0.5M
Application: AA and ICP calibration
ISO 17034 accredited SI-traceable

100ml E3U#S
500ml E3U#P
Dgr H:315-318
P:280e-302+352-305+351+338-310


 مشابه کالای استاندارد اورانیوم از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : E3U در کمپانی Merck شماره کد 170388 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بــرای خرید ایـن کالا بـه شـــماره کـد : E3U و دریافت استاندارد اورانیوم از شرکت ROMIL انگلستان هـم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Water UpS
ultra lc
H2O MW 18.02 FP 0.0°C BP 100.0°C d 1.00 CAS [7732-18-5]
Residue <0.00005%
Resistivity (at time of manufacture) >18 MOhm @ 25°C
pH (at time of manufacture) 5.5-8.0 @ 25°C
TOC (at time of manufacture) <10 ppb
Gradient Use Test: 205nm <0.002 AU; 254nm <0.0005 AU
Baseline drift <0.02 AU @ 205nm
Suitability for LC-MS passes test
Trace ionic impurities:
Ag, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn <10 ppb each
Al, Ca <25 ppb each
Na <50 ppb
Filtered to 0.2 micron
Application: HPLC critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT H949M
2½LT H949Lمحصولات پیشنهادی :