مواد شیمیایی مرک

تیترازول اسید سولفوریک 0.25M/0.5M/1 مولار

تیترازول اسید سولفوریک 0.25M/0.5M/1 مولار با فرمول شیمیایی H2SO4  و جرم مولکولی 98.07 و شماره کد کاتالوگ تیترازول اسید سولفوریک 0.25M/0.5M/1 مولار رومیل C5456 است.


سولفوریک اسید، یک اسید بسیار غلیظ و قدرتمند، کاربردهایی در تولید دارو، به ویژه در تولید مواد شیمیایی مختلف و مواد واسطه ای پیدا می کند. در واکنش‌های استری‌سازی، فرآیندهای آب‌گیری و به‌عنوان کاتالیزور در برخی تبدیل‌های شیمیایی به کار می‌رود.

تیترازول اسید سولفوریک 0.25M/0.5M/1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول اسید سولفوریک 0.25M/0.5M/1 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول اسید سولفوریک 0.25M/0.5M/1 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : C5456 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : C5456 و دریافت قیمت تیترازول اسید سولفوریک 0.25M/0.5M/1 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول اسید سولفوریک 0.25M/0.5M/1 مولار اقدام نمایید.


Sulphuric Acid 0.25M/0.5M/1M PrimAg‑TvR
tri-concentrate
H2SO4 MW 98.07
5M (10N) nominal concentrate ±0.5% @ 20°C
H2SO4 490.4 g/LT
Dilution of the vial contents with distilled water using class A glassware gives the following working strengths:
Dilute to 2.0LT yields 0.25M (0.5N)
Dilute to 1.0LT yields 0.5M (1N)
Dilute to 0.5LT yields 1M (2N)
Application: Concentrate for volumetric titrimetry

6x100ml C5456Q
Dgr H:290-314
P:280c-301+330+331-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :