مواد شیمیایی مرک

آمونیوم استات SpR جهت استفاده HPLC

آمونیوم استات ( HPLC ) با خلوصیت 98 % و با فرمول شیمیایی CH3COONH4 داراي جرم مولکولي 77/08 , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 8-61-631 و شماره کد کاتالوگ آمونیوم استات رومیل HR079 است .

در خصوص قیمت فروش و خرید آمونیوم استات حتما در هنگام سفارش به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت آمونیوم استات در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. در صورتیکه شما برای استفاده آنالیز آزمایشگاهی می خواهید از این آمونیوم استات استفاده کنید بایستی کد A7079 را سفارش دهید.

آمونیوم استات SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز آمونیوم استات  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای آمونیوم استات SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : HR079 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 5.43834 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : HR079 و دریافت قیمت آمونیوم استات SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Ammonium Acetate SpR
CH3COONH4 MW 77.08 CAS [631-61-8]
Assay >99%*
UV (0.1% aqueous): 210nm >10%; 220nm >50%; 230nm >80%; 235nm >95%; 245-400nm >99%
*on anhydrous substance
Fluorescence (0.1% aqueous, as quinine): 254nm <1 ppb; 365nm <1 ppb
Suitability for HPLC passes test
Suitability for LC-MS passes test
Chloride <0.0005%
Sulphate <0.001%
Nitrate <0.001%
Trace ionic impurities (0.1% aqueous):
Ag, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn <10 ppb each
Al, Ca <25 ppb each
Na <50 ppb
Deliquescent, hygroscopic. Replace cap promptly after use.
Application: HPLC as buffer reagent, LC-MS as additive

100g HR079S
500g HR079Pمحصولات پیشنهادی :